MONTAŽA

V postopku sestavljanja vse montažne polizdelke združimo v celoto. Po sestavi osnovnih komponent, namestimo plinske, električne, varnostne in nadzorne elemente.