PROIZVODNJA

RAZVOJ

Naš razvojni oddelek pripravi tehnično dokumentacijo vseh sestavnih delov, ki je osnova za nadaljnje proizvodno delo. Vse komponente so najprej izdelane z uporabo 3D modeliranja, ki nam daje možnost analize izdelek pred samo proizvodnjo.

SKLADIŠČE

Vse surovine, potrebne za nemoteno in pravočasno proizvodnega dela so na zalogi v našem internem skladišču.

RAZREZ

Razrez pločevine poteka na laserskem rezalniku, ki omogoča neomejene možnosti ustvarjanja izrezov različnih oblik, do natančnosti +- 0.03 mm, kar nam omogoča visoko natančnost pri končnem izdelku.

UPOGIBANJE

Upogibanje se izvaja na najnovejših CNC-krmiljenih strojih z vnaprej določenimi programi. To omogoča visoko natančnost pri izdelavi polizdelkov, kar je osnovni pogoj za visoko kakovost končnega izdelka.

VARJENJE

Varjenje polizdelkov izvajamo v skladu s postopkom “TIG” in “MIG MAG”. Za zavidljivo kvaliteto varjenja poskrbijo naši varilci z dolgoletnimi izkušnjami in z najnovejšimi aparati.

PUNKTIRANJE

Pri sestavljanju posameznih delov v celoto, uporabljamo točkovno varjenje z Argonom hlajenimi elektrodami. Za izdelavo vodo nepropustno zvarov pri koritih ali bazenih uporabimo neprekinjeno točkovno varjenje.

POLIRANJE

Poliranje se izvaja ročno ali strojno, z uporabo različnih priprav in naprav v različnih stopnjah, od grobega brušenja do končne površinske obdelavo, ki je v večini primerov SB 320.

MONTAŽA

V postopku sestavljanja vse montažne polizdelke združimo v celoto. Po sestavi osnovnih komponent, namestimo plinske, električne, varnostne in nadzorne elemente.

PREVERJANJE KAKOVOSTI

Po končani proizvodnji so vse izdelke preizkusimo in testiramo tesnjenje plinskih vodov in komponent, pravilno delovanje električnih komponent. Na koncu sledi še tehnični in estetski pregled.

PAKIRANJE

Izdelki so pakirani v hermetično zaprto in vodotesno folijo in dodatno zaščitenimi robovi , ki učinkovito zaščiti izdelke pred poškodbami med prevozom.